Skip to content

Wielebny John Cotton oraz amerykańskie dziedzictwo Bostonu

John Cotton Displays a larger version of this image in a new browser window

 

W roku 1612, wielebny John Cotton został mianowany wikarym w kościele św. Botolfa. Był on pasjonatem z charakterem, którego przekonania i nauki stanowiły wyzwanie dla kościoła. Chciał on zmienić kościół od środka i był znany jako 'Purytanin'; usiłujący usunąć (oczyścić) praktyki niedawno zreformowanego kościoła.

Wielebny Cotton był niezwykle popularny i ludzie przybywali z daleka, aby posłuchać jego kazań, które czasem trwały aż pięć godzin. Jednakże był on niepopularny wśród władz kościelnych i często miał z nimi problemy z powodu dzielenia się swoimi przekonaniami.

Nie mogąc zmienić kościoła, zainspirował on wiernych swojej parafii, aby szukali nowego życia w Ameryce.  Pomiędzy rokiem 1630 a 1634, około dziesięć procent ludności Bostonu wyjechało po nowe życie za granicę, 200 - 300 osób. W grupie tej znalazł się szereg wykształconych i wpływowych mieszkańców; burmistrz, prawnik, dyrektor szkoły oraz wielu innych, którzy pomogli nadać kształt kolonii, założonej przez nich w Ameryce w roku 1630.

Członkowie tej nowopowstałej amerykańskiej kongregacji zostali gubernatorami nowego miasta.  Pierwsza amerykańska szkoła, Latin Free School, wzorowała się na bostońskim liceum, Boston Grammar School; szkoła ta kiedyś przekształci się w Uniwersytet Harvarda.

A jego nazwa?  Boston, na cześć miasta, które kiedyś znali, kochali i opuścili.

Boston: krótkie wprowadzenie

Pielgrzymi w Bostonie

Historia kościoła Św. Botolfa

Rynki i targi

Boston i woda

 

Heritage-logos Displays a larger version of this image in a new browser window