Skip to content

Wielebny John Cotton oraz amerykańskie dziedzictwo Bostonu

John Cotton Displays a larger version of this image in a new browser window

 

W roku 1612, wielebny John Cotton został mianowany wikarym w kościele św. Botolfa. Był on pasjonatem z charakterem, którego przekonania i nauki stanowiły wyzwanie dla kościoła. Chciał on zmienić kościół od środka i był znany jako 'Purytanin'; usiłujący usunąć (oczyścić) praktyki niedawno zreformowanego kościoła.

Wielebny Cotton był niezwykle popularny i ludzie przybywali z daleka, aby posłuchać jego kazań, które czasem trwały aż pięć godzin. Jednakże był on niepopularny wśród władz kościelnych i często miał z nimi problemy z powodu dzielenia się swoimi przekonaniami.

Nie mogąc zmienić kościoła, zainspirował on wiernych swojej parafii, aby szukali nowego życia w Ameryce.  Pomiędzy rokiem 1630 a 1634, około dziesięć procent ludności Bostonu wyjechało po nowe życie za granicę, 200 - 300 osób. W grupie tej znalazł się szereg wykształconych i wpływowych mieszkańców; burmistrz, prawnik, dyrektor szkoły oraz wielu innych, którzy pomogli nadać kształt kolonii, założonej przez nich w Ameryce w roku 1630.

Członkowie tej nowopowstałej amerykańskiej kongregacji zostali gubernatorami nowego miasta.  Pierwsza amerykańska szkoła, Latin Free School, wzorowała się na bostońskim liceum, Boston Grammar School; szkoła ta kiedyś przekształci się w Uniwersytet Harvarda.

A jego nazwa?  Boston, na cześć miasta, które kiedyś znali, kochali i opuścili.

Boston: krótkie wprowadzenie

Pielgrzymi w Bostonie

Historia kościoła Św. Botolfa

Rynki i targi

Boston i woda

 

Heritage-logos Displays a larger version of this image in a new browser window

 

 

Request Details

Session Id:cfr33tg2xv3aml4vezrkh51uRequest Type:GET
Time of Request:19/01/2019 10:19:10Status Code:200
Request Encoding:Unicode (UTF-8)Response Encoding:Unicode (UTF-8)

Trace Information

CategoryMessageFrom First(s)From Last(s)
User AuthenticationLooking for authenticated user in session
Session TypeDetecting session: Start0.0000180.000018
Session Type.NET session required0.0000360.000018
User AuthenticationAttempting authentication0.0008770.000842
User AuthenticationUSER MESSAGE:Could not load file or assembly 'Autofac2, Version=2.6.1.123, Culture=neutral, PublicKeyToken=9225bfcfcdf49167' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. (E:\Websites\External\web.config line 450)0.0009950.000118
iCMRenderPageChecking Article0.0010150.000020
iCMRenderPageCheck visibility of article0.7905840.789569
iCMRenderPageCheck template and protocol0.7906370.000053
iCMRender.Controls.ArticleMultiplePathLoading path list for #10132 - START0.7907020.000065
iCMRender.Controls.ArticleMultiplePathLoading path list for #10132 - END0.8503370.059635
iCMRenderPageSetting master page0.8564930.006156
iCMRenderPageSetting master page to 'index.master'0.8565170.000024
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/index.master0.8565910.000074
EmbeddedResourceProviderFound resource ~/boston/index.master0.8566550.000063
iCMRenderPageMaster Page set to '/boston/index.master'. Template asset file is ''.0.8570670.000412
aspx.pageEnd PreInit0.8570890.000022
aspx.pageBegin Init0.8571000.000011
aspx.pageEnd Init0.8571310.000031
aspx.pageBegin InitComplete0.8571430.000012
aspx.pageEnd InitComplete0.8571540.000011
aspx.pageBegin PreLoad0.8571650.000011
aspx.pageEnd PreLoad0.8571750.000010
aspx.pageBegin Load0.8571850.000010
TemplateFactoryLoading Template Control - START0.8572290.000043
TemplateFactoryLooking for template information for Id of #10.8572440.000015
TemplateFactoryTemplate is using Id #1, #1 '*default' - in default0.8612120.003968
TemplateFactoryLooking for control in a variety of locations0.8612330.000021
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/default/index.ascx0.8613070.000074
EmbeddedResourceProviderFound resource ~/boston/template/default/index.ascx0.8613800.000074
TemplateFactoryFile exists. Attempting to load control '~/boston/template/default/index.ascx'.0.8614000.000019
TemplateFactoryLoading Template Control - END0.8614940.000094
aspx.pageEnd Load0.9591970.097703
aspx.pageBegin LoadComplete0.9592310.000035
aspx.pageEnd LoadComplete0.9592430.000012
aspx.pageBegin PreRender0.9592540.000011
MetatagsPopulate: START0.9593020.000048
Metatags : PopulateGetting Keywords from Article Extras0.9630650.003763
Metatags : PopulateMetatagsArrayGot Keywords from Article Extras0.9631780.000113
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CONTRIBUTOR' for 'contributor'0.9632130.000035
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CREATOR' for 'creator'0.9876740.024461
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CREATOR' for 'author'0.9878580.000184
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.PUBLISHER' for 'publisher'0.9880220.000165
MetatagsPopulate: END0.9881830.000160
iCMRender.Controls.ValueMainBlock: Create child controls - START1.0096380.021456
iCMRender.Controls.ValueMainBlock: Create child controls - END1.0096670.000029
iCMRender.Controls.PageArticleUrlArticle: Create child controls - START1.0096870.000019
iCMRender.Controls.PageArticleUrlArticle: Create child controls - END1.0096980.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START1.0097100.000011
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END1.0097210.000011
iCMRender.Controls.ValueTopNavBlock: Create child controls - START1.0097330.000012
iCMRender.Controls.ValueTopNavBlock: Create child controls - END1.0097440.000011
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteCurrentSubSite: Create child controls - START1.0097550.000011
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteCurrentSubSite: Create child controls - END1.0097690.000013
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - START1.0097830.000014
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - END1.0097940.000012
iCMRender.Controls.UrlArticleUrlArticle: Create child controls - START1.0098210.000027
iCMRender.Controls.UrlArticleUrlArticle: Create child controls - END1.0098350.000013
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectExtraData: Create child controls - START1.0099120.000077
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectExtraData: Create child controls - END1.0099270.000015
iCMRender.Controls.Choose[No Id]: Create child controls - START1.0100410.000114
iCMRender.Controls.Choose[No Id]: Create child controls - END1.0100580.000017
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0100710.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0100830.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0102100.000127
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0102280.000018
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0103920.000164
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0104080.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0104210.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0104320.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0105430.000110
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0105580.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0105710.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0105830.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0107130.000130
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0107290.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0107420.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0107530.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0108640.000111
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0108790.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0108920.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0109030.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0111210.000218
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0111400.000019
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0111530.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0111640.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0112760.000112
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0112910.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0113040.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0113150.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0114290.000113
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0114440.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START1.0114560.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END1.0114720.000016
iCMRender.Controls.BreadcrumbTrailbreadCrumb: Create child controls - START1.0114900.000018
iCMRender.Controls.BreadcrumbTrailbreadCrumb: Create child controls - END1.0115020.000012
iCMRender.Controls.ValueDefaultContent: Create child controls - START1.0115150.000013
iCMRender.Controls.ValueDefaultContent: Create child controls - END1.0115280.000012
iCMRender.Controls.UrlArticleTheArticle: Create child controls - START1.0115440.000016
iCMRender.Controls.UrlArticleTheArticle: Create child controls - END1.0115550.000012
iCMRender.Controls.ArticleHeadingHeading: Create child controls - START1.0115700.000015
iCMRender.Controls.ArticleHeadingHeading: Create child controls - END1.0115820.000012
iCMRender.Controls.ArticleIntroTextIntro: Create child controls - START1.0115940.000011
iCMRender.Controls.ArticleIntroTextIntro: Create child controls - END1.0116050.000011
Image InlineMedia Id #185401.2124450.200840
Image InlineImageCssClass []1.2124760.000031
Image InlineInlineTitle []1.2124870.000011
Image InlineTitleCssClass []1.2124980.000011
Image InlineDisplay Title [John Cotton]1.2125090.000011
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START1.7242920.511783
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END1.7243410.000049
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START2.0117320.287391
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END2.0117870.000055
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START2.0615360.049749
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END2.0615880.000052
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START2.1088900.047302
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END2.1089280.000038
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START2.7904780.681549
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END2.7905110.000033
Image InlineMedia Id #184172.7989720.008461
Image InlineImageCssClass []2.7989970.000025
Image InlineInlineTitle []2.7990090.000012
Image InlineTitleCssClass []2.7990200.000011
Image InlineDisplay Title [Heritage-logos]2.7990300.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8178960.018866
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8179220.000026
iCMRender.Controls.ValueArticlesBlock: Create child controls - START2.8179400.000018
iCMRender.Controls.ValueArticlesBlock: Create child controls - END2.8179520.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START2.8179630.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END2.8179780.000015
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START2.8180090.000031
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END2.8180220.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8248390.006817
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8248590.000019
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - START2.8248750.000016
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - END2.8248870.000012
iCMRender.Controls.ValueLinksBlock: Create child controls - START2.8249640.000078
iCMRender.Controls.ValueLinksBlock: Create child controls - END2.8249790.000015
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START2.8249930.000014
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END2.8250050.000011
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START2.8250250.000020
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END2.8250370.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8406940.015657
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8407160.000022
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8407290.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8407360.000007
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8407590.000023
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8407700.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8407820.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8407970.000014
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8408090.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8408210.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8408330.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8408440.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8408570.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8408680.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8408800.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8408920.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8409040.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8409160.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8409280.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8409410.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8409540.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8409650.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8409770.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8409890.000011
iCMRender.Controls.ValueContactsBlock: Create child controls - START2.8410070.000018
iCMRender.Controls.ValueContactsBlock: Create child controls - END2.8410190.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteSubsite: Create child controls - START2.8410300.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteSubsite: Create child controls - END2.8410410.000011
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START2.8410580.000017
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END2.8410700.000012
iCMRender.Controls.IntParameterContactId: Create child controls - START2.8410820.000012
iCMRender.Controls.IntParameterContactId: Create child controls - END2.8410930.000011
iCMRender.Controls.OverrideContactOverride: Create child controls - START2.8411120.000020
iCMRender.Controls.OverrideContactOverride: Create child controls - END2.8411250.000012
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx2.8413400.000215
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.boston.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx2.8414130.000073
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/themes/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx2.8415180.000105
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.themes.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx2.8415800.000062
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx2.8416660.000086
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx2.8417610.000095
EmbeddedResourceProviderCould not find resource /assets/ContactsBlock.ascx2.8418470.000086
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx2.8419430.000097
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.boston.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx2.8420240.000081
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/themes/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx2.8421110.000087
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.themes.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx2.8421730.000062
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx2.8422600.000087
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx2.8423290.000069
EmbeddedResourceProviderCould not find resource /controls/ContactsBlock.ascx2.8424120.000083
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectContactExtras: Create child controls - START2.8588550.016443
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectContactExtras: Create child controls - END2.8588800.000025
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.8588950.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.8589070.000012
iCMRender.Controls.ScriptManagerScriptManager: Create child controls - START2.8589280.000021
iCMRender.Controls.ScriptManagerScriptManager: Create child controls - END2.8589410.000012
aspx.pageEnd PreRender2.8589570.000017
aspx.pageBegin PreRenderComplete2.8589710.000014
aspx.pageEnd PreRenderComplete2.8589830.000011
aspx.pageBegin SaveState2.8639900.005008
aspx.pageEnd SaveState2.8640050.000014
aspx.pageBegin SaveStateComplete2.8640150.000010
aspx.pageEnd SaveStateComplete2.8640260.000011
aspx.pageBegin Render2.8640400.000015
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START2.8685120.004472
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END2.8685320.000020
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START2.8694550.000923
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END2.8694780.000023
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START2.8700320.000553
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END2.8700520.000020
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START2.8705980.000546
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END2.8706180.000020
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START2.8711660.000548
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END2.8711910.000025
Emitting cache diagnostics...3.0093290.138139
***CACHE STATUS***
Adding default caching capabilities of some known templates:
1: carpool: Navigation only can be cached
2: classified: Navigation only can be cached
3: econsultation: Navigation only can be cached
4: erecruitment: Navigation only can be cached
5: form: Navigation only can be cached
6: forum: Navigation only can be cached
7: login: Navigation only can be cached
8: proxy: Navigation only can be cached
9: redirect: Nothing can be cached
10: sitesearch: Navigation only can be cached
11: syndicate: Navigation only can be cached

Checking overall availability of caching system:
Caching is disabled in enterprise configuration
Caching is disabled for request
Navigation cache filename: ''. New format: '', Old format: 'm_10132____.ut8'
Template cache filename: ''. New format: '', Old format: 'b_10132__.ut8'
3.0093610.000032
Emitting database call statistics...3.0093720.000012
***API CALL STATISTICS***
1: CSArticle
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 789ms] 1 call Single  - Article Id: 10132, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: True
[0s, 4ms] 1 call Single  - Article Id: 10120, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 10116, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 3568, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 3551, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 5ms] 1 call Single  - Article Id: 10132, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: False
[0s, 19ms] 1 call Single  - Article Id: 10, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: True
[0s, 492ms] 1 call Single  - Article Id: 10130, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 283ms] 1 call Single  - Article Id: 10131, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 41ms] 1 call Single  - Article Id: 10133, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 42ms] 1 call Single  - Article Id: 10134, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 677ms] 1 call Single  - Article Id: 10135, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
TOTAL 12 call(s) [2s, 367ms]

Detail Level: DETAIL
-----------------------------------
[0s, 2ms] 1 call Single  - Article Id: 7040, Detail level: 3, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 13213, Detail level: 3, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 2ms] 1 call Single  - Article Id: 9859, Detail level: 3, Override Security: False, Extension data: False
TOTAL 3 call(s) [0s, 9ms]


2: CSArticleMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 16ms] 1 call 1 record - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: True, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3551, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
TOTAL 1 call(s) [0s, 16ms]

Detail Level: SUMMARY
-----------------------------------
[0s, 59ms] 1 call 5 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: True, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Path Article Id: 10132, Tolerate not found: False
[0s, 6ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10132, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 7ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10120, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 0ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10116, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 1ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3568, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 2ms] 1 call 1 record - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3551, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 7ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Exclude Templates: 5, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10132, Tolerate not found: False
[0s, 39ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Level Depth: 1, Override: False, Parent Article Id: 10132, Tolerate not found: False
TOTAL 8 call(s) [0s, 124ms]


3: CSFeatureMultiple
==================================================
Detail Level: SUMMARY
-----------------------------------
[0s, 2ms] 1 call 0 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 10132, Root Feature Ids: 0
[0s, 1ms] 1 call 0 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 10120, Root Feature Ids: 0
[0s, 1ms] 1 call 0 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 10116, Root Feature Ids: 0
[0s, 4ms] 1 call 2 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 3568, Root Feature Ids: 0
[0s, 40ms] 1 call 53 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 3551, Root Feature Ids: 0
TOTAL 5 call(s) [0s, 51ms]


4: CSMetaDataMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 3ms] 1 call 0 records - Article Id: 10132, Group name: IPSV, Related Both Ways: False
TOTAL 1 call(s) [0s, 3ms]


5: CSMediaMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 13ms] 1 call 0 records - Article Id: 10132, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Type: image
[0s, 13ms] 1 call 0 records - Article Id: 10132, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Max: 9999
[0s, 13ms] 1 call 0 records - Article Id: 10132, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Type: pdf,csv,excel,word,docx,zip
[0s, 4ms] 1 call 2 records - Article Id: 4522, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False
[0s, 7ms] 1 call 5 records - Article Id: 7798, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False
TOTAL 5 call(s) [0s, 50ms]


6: CSMedia
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 4ms] 2 calls Single  - Media Id: 18540, Detail level: 4
[0s, 3ms] 2 calls Single  - Media Id: 18417, Detail level: 4
TOTAL 2 call(s) [0s, 13ms]


7: CSLinkMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 6ms] 1 call 0 records - Article Id: 10132, Http Auto Insert: True, Include all links: False
[0s, 6ms] 1 call 0 records - Article Id: 10120, Http Auto Insert: True, Include all links: False
[0s, 0ms] 1 call 0 records - Article Id: 10116, Http Auto Insert: True, Include all links: False
[0s, 0ms] 1 call 12 records - Article Id: 3568, Http Auto Insert: True, Include all links: False
TOTAL 4 call(s) [0s, 14ms]


8: CSLink
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 2ms] 4 calls Single  - CSLink
TOTAL 1 call(s) [0s, 4ms]TOTAL TIME FOR API: [2s, 652ms] FOR 42 CALLS, OUT OF [3s, 11ms] FOR PAGE RENDER (88.08%)
3.0095730.000201
aspx.pageEnd Render3.0095900.000017

Control Tree

Control UniqueIDTypeRender Size Bytes (including children)ViewState Size Bytes (excluding children)ControlState Size Bytes (excluding children)
__PageASP.index_aspx2240200
    pageASP.boston_index_master2240200
        page$ctl00System.Web.UI.HtmlControls.HtmlHead205200
            page$ctl07System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta6800
            page$ctl08iCMRender.Controls.MetaTags000
            page$ctl09System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTitle7900
            page$LoaderClientDependency.Core.Controls.ClientDependencyLoader000
            page$ctl10ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl11ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl12ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl13ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl14ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl15ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$MainBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$ctl18System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$UrlArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$ctl19System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$ctl20System.Web.UI.LiteralControl1600
            page$CssPlaceHolderSystem.Web.UI.WebControls.PlaceHolder10800
                page$ctl21System.Web.UI.LiteralControl10800
            page$ctl16System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink23200
        page$HeaderNavigationASP.boston_controls_topnavigation_ascx476700
            page$HeaderNavigation$TopNavBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$HeaderNavigation$ctl10System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$CurrentSubSiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$HeaderNavigation$ctl11System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$PageArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$HeaderNavigation$ctl12System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$UrlArticleiCMRender.Controls.UrlArticle000
                page$HeaderNavigation$ctl13System.Web.UI.LiteralControl7200
                page$HeaderNavigation$ctl00iCMRender.Controls.If000
                page$HeaderNavigation$ctl14System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl50700
                page$HeaderNavigation$ExtraDataiCMRender.Controls.ArticleExtensionObject000
                page$HeaderNavigation$ctl15System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl02iCMRender.Controls.Choose000
                    page$HeaderNavigation$ctl08iCMRender.Controls.Default000
                        page$HeaderNavigation$ctl09iCMRender.Controls.Value000
                            page$HeaderNavigation$ctl16System.Web.UI.LiteralControl000
                page$HeaderNavigation$ctl17System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl03iCMRender.Controls.If000
                    page$HeaderNavigation$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                        page$HeaderNavigation$ctl18System.Web.UI.LiteralControl000
                page$HeaderNavigation$ctl19System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl05iCMRender.Controls.If000
                    page$HeaderNavigation$ctl20System.Web.UI.LiteralControl1000
                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4100
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01iCMRender.Controls.RepeaterContainer22500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03iCMRender.Controls.RepeaterContainer21900
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05iCMRender.Controls.RepeaterContainer21200
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06iCMRender.Controls.RepeaterContainer22100
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl08System.Web.UI.LiteralControl3300
                    page$HeaderNavigation$ctl21System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl22System.Web.UI.LiteralControl3600
                page$HeaderNavigation$breadCrumbiCMRender.Controls.BreadcrumbTrail000
                page$HeaderNavigation$ctl23System.Web.UI.LiteralControl300
        page$PageContentHolderSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder294900
            page$PageContentHolder$templateASP.boston_template_default_index_ascx294900
                page$PageContentHolder$template$DefaultContentiCMRender.Controls.Value000
                    page$PageContentHolder$template$ctl07System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$TheArticleiCMRender.Controls.UrlArticle000
                    page$PageContentHolder$template$ctl08System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$HeadingiCMRender.Controls.ArticleHeading000
                    page$PageContentHolder$template$ctl09System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$IntroiCMRender.Controls.ArticleIntroText000
                    page$PageContentHolder$template$ctl10System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$If1iCMRender.Controls.If000
                        page$PageContentHolder$template$ctl11System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$PageImagesiCMRender.Controls.MediaMultiple000
                        page$PageContentHolder$template$ctl12System.Web.UI.LiteralControl800
                        page$PageContentHolder$template$PageImagesRepeateriCMRender.Controls.For000
                        page$PageContentHolder$template$ctl13System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$ctl14System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$BodyiCMRender.Controls.ArticleBody000
                        page$PageContentHolder$template$ctl15System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$PageContentHolder$template$ctl16System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl00System.Web.UI.WebControls.Literal29400
                        page$PageContentHolder$template$ctl17System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl18System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl19System.Web.UI.LiteralControl36800
                        page$PageContentHolder$template$ctl20System.Web.UI.LiteralControl28400
                        page$PageContentHolder$template$ctl21System.Web.UI.LiteralControl47500
                        page$PageContentHolder$template$ctl22System.Web.UI.LiteralControl28100
                        page$PageContentHolder$template$ctl23System.Web.UI.LiteralControl9600
                        page$PageContentHolder$template$ctl24System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl01System.Web.UI.WebControls.Literal13300
                        page$PageContentHolder$template$ctl25System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl26System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl02System.Web.UI.WebControls.Literal11800
                        page$PageContentHolder$template$ctl27System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl28System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl03System.Web.UI.WebControls.Literal14000
                        page$PageContentHolder$template$ctl29System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl30System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl04System.Web.UI.WebControls.Literal10100
                        page$PageContentHolder$template$ctl31System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl32System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl05System.Web.UI.WebControls.Literal10100
                        page$PageContentHolder$template$ctl33System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl34System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl35System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl06System.Web.UI.WebControls.Literal30600
                        page$PageContentHolder$template$ctl36System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl37System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl38System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl39System.Web.UI.LiteralControl000
                    page$PageContentHolder$template$ctl40System.Web.UI.LiteralControl800
                    page$PageContentHolder$template$For1iCMRender.Controls.For000
                    page$PageContentHolder$template$ctl41System.Web.UI.LiteralControl1200
                    page$PageContentHolder$template$PageDocumentsiCMRender.Controls.MediaMultiple000
                    page$PageContentHolder$template$ctl42System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$For2iCMRender.Controls.For000
                    page$PageContentHolder$template$ctl43System.Web.UI.LiteralControl1400
                page$PageContentHolder$template$ctl44System.Web.UI.LiteralControl800
        page$ctl01iCMRender.Controls.If000
            page$ctl17iCMRender.Controls.Value000
                page$ctl22System.Web.UI.LiteralControl000
        page$ArticlesASP.southkesteven_controls_articlesblock_ascx1600
            page$Articles$ArticlesBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$Articles$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$Articles$ctl01System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                page$Articles$ctl02System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$RelatedArticlesiCMRender.Controls.ArticleMultipleRelated000
                page$Articles$ctl03System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$ArticleRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                page$Articles$ctl04System.Web.UI.LiteralControl200
            page$Articles$ctl05System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl02ASP.southkesteven_controls_inheritedfeaturegroups_ascx600
            page$ctl02$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                page$ctl02$ctl01System.Web.UI.LiteralControl200
                page$ctl02$PageArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$ctl02$ctl02System.Web.UI.LiteralControl200
                page$ctl02$featureRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                page$ctl02$ctl03System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl03iCMRender.Controls.If000
            page$ctl23System.Web.UI.LiteralControl2200
            page$LinksASP.southkesteven_controls_linksblock_ascx278400
                page$Links$LinksBlockiCMRender.Controls.Value000
                    page$Links$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$Links$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                    page$Links$ctl01System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$Links$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                    page$Links$ctl02System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$Links$RelatedLinkRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl12System.Web.UI.LiteralControl11300
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer21300
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl01iCMRender.Controls.RepeaterContainer19300
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl01$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl01$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl02iCMRender.Controls.RepeaterContainer20000
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl02$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl02$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl03iCMRender.Controls.RepeaterContainer20800
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl03$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl03$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl04iCMRender.Controls.RepeaterContainer20800
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl04$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl04$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl05iCMRender.Controls.RepeaterContainer21400
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl05$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl05$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl06iCMRender.Controls.RepeaterContainer23600
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl06$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl06$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl07iCMRender.Controls.RepeaterContainer19600
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl07$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl07$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl08iCMRender.Controls.RepeaterContainer22100
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl08$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl08$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl09iCMRender.Controls.RepeaterContainer22100
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl09$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl09$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl10iCMRender.Controls.RepeaterContainer23800
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl10$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl10$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl11iCMRender.Controls.RepeaterContainer23400
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl11$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl11$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl13System.Web.UI.LiteralControl7300
                    page$Links$ctl03System.Web.UI.LiteralControl200
                page$Links$ctl04System.Web.UI.LiteralControl200
            page$ctl24System.Web.UI.LiteralControl1800
        page$NavigationMenuASP.southkesteven_controls_menunavigation_ascx20200
            page$NavigationMenu$ICMValueiCMRender.Controls.Value000
                page$NavigationMenu$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                page$NavigationMenu$TheArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$NavigationMenu$ctl02System.Web.UI.LiteralControl000
                page$NavigationMenu$ctl00iCMRender.Controls.Choose000
                page$NavigationMenu$ctl03System.Web.UI.LiteralControl000
        page$ContactUsASP.boston_controls_contactsblock_ascx73400
            page$ContactUs$ContactsBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$ContactUs$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$SubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$ContactUs$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                page$ContactUs$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                page$ContactUs$ctl02System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ContactIdiCMRender.Controls.IntParameter000
                page$ContactUs$ctl03System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ContactOverrideiCMRender.Controls.Override000
                    page$ContactUs$ctl04System.Web.UI.LiteralControl400
                    page$ContactUs$RelatedContactsiCMRender.Controls.ContactMultiple000
                    page$ContactUs$ctl05System.Web.UI.LiteralControl400
                    page$ContactUs$RepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$ContactUs$Repeater$ctl01System.Web.UI.LiteralControl19700
                        page$ContactUs$Repeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer51100
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl900
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl04System.Web.UI.LiteralControl900
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ContactExtrasiCMRender.Controls.ArticleExtensionObject000
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl01iCMRender.Controls.Value000
                                page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl000
                    page$ContactUs$ctl06System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ctl07System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl04ASP.southkesteven_controls_bottomnavigation_ascx382300
        page$ScriptManageriCMRender.Controls.ScriptManager000
        page$ctl05ClientDependency.Core.Controls.JsInclude000
        page$ctl06ClientDependency.Core.Controls.JsInclude000
        page$JavaScriptPlaceHolderSystem.Web.UI.WebControls.PlaceHolder10600
            page$ctl25System.Web.UI.LiteralControl10600

Session State

Session KeyTypeValue

Application State

Application KeyTypeValue

Request Cookies Collection

NameValueSize

Response Cookies Collection

NameValueSize
clientvarsaa75404f-1a56-4200-9311-3e1c3661f40147
TextOnlyX 10
mode06

Headers Collection

NameValue
ConnectionKeep-Alive
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encodinggzip
Hostwww.boston.gov.uk
If-Modified-SinceWed, 17 Oct 2018 00:56:06 GMT
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Response Headers Collection

NameValue
X-AspNet-Version4.0.30319
Cache-Controlpublic, max-age=120
ExpiresSat, 19 Jan 2019 10:21:10 GMT
Last-ModifiedSat, 19 Jan 2019 10:19:10 GMT
Vary*
Content-Typetext/html

Form Collection

NameValue

Querystring Collection

NameValue
articleid10132

Server Variables

NameValue
ALL_HTTPHTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip HTTP_HOST:www.boston.gov.uk HTTP_IF_MODIFIED_SINCE:Wed, 17 Oct 2018 00:56:06 GMT HTTP_USER_AGENT:CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ALL_RAWConnection: Keep-Alive Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: gzip Host: www.boston.gov.uk If-Modified-Since: Wed, 17 Oct 2018 00:56:06 GMT User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/2/ROOT
APPL_PHYSICAL_PATHE:\Websites\External\
AUTH_TYPE 
AUTH_USER 
AUTH_PASSWORD 
LOGON_USER 
REMOTE_USER 
CERT_COOKIE 
CERT_FLAGS 
CERT_ISSUER 
CERT_KEYSIZE 
CERT_SECRETKEYSIZE 
CERT_SERIALNUMBER 
CERT_SERVER_ISSUER 
CERT_SERVER_SUBJECT 
CERT_SUBJECT 
CONTENT_LENGTH0
CONTENT_TYPE 
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
HTTPSoff
HTTPS_KEYSIZE 
HTTPS_SECRETKEYSIZE 
HTTPS_SERVER_ISSUER 
HTTPS_SERVER_SUBJECT 
INSTANCE_ID2
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/2
LOCAL_ADDR192.168.0.204
PATH_INFO/index.aspx
PATH_TRANSLATEDE:\Websites\External\index.aspx
QUERY_STRINGarticleid=10132
REMOTE_ADDR54.144.24.41
REMOTE_HOST54.144.24.41
REMOTE_PORT37322
REQUEST_METHODGET
SCRIPT_NAME/index.aspx
SERVER_NAMEwww.boston.gov.uk
SERVER_PORT80
SERVER_PORT_SECURE0
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/8.5
URL/index.aspx
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODINGgzip
HTTP_HOSTwww.boston.gov.uk
HTTP_IF_MODIFIED_SINCEWed, 17 Oct 2018 00:56:06 GMT
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3282.0