Skip to content

Boston i woda

Boston and the water Displays a larger version of this image in a new browser window

 

Położony na rzece, która ma przypływy i odpływy, niedaleko morza i otoczony przez bagna, Boston zawsze miał połączenia wodne.

Miasto powstało wokół brodu, gdzie droga przybrzeżna biegnąca wokół zatoki the Wash przekraczała rzekę Witham.  Szybko rósł jako port, żeby w końcu zdobyć zamożność dzięki handlowi oraz możliwościom stwarzanym przez wodę.

Port powstał w średniowieczu i w późnych latach trzynastego wieku eksportował wełnę z trzech milionów owiec rocznie. Z powrotem przywożono drewno oraz towary luksusowe, takie jak jedwab, futra, wino i suszone owoce, które sprzedawano na słynnych targach i rynkach w Bostonie. Handel drogą morską z ligą hanzeatycką Niemiec, nizin europejskich oraz krajami bałtyckimi stał się źródłem wielkiego bogactwa miasta.

Polowanie na dzikie ptactwo, łowienie ryb oraz wypasanie bydła latem na mokradłach było tu sposobem na życie.    Osuszenie i ogrodzenie bagien ujarzmiło wodę i zapoczątkowało nowy wiek rolnictwa, które ponownie przyniosło miastu dostatek w późnych latach osiemnastego wieku.

Budowa grobli, drenów oraz śluz do kontrolowania wody pomogła również zdefiniować nowoczesny krajobraz wiejski i miejski. W szczególności, Wielka Śluza, Grand Sluice, oraz Czarna Śluza, Black Sluice, stanowią przykłady gregoriańskich rozwiązań architektonicznych, oddzielających pływową rzekę Haven od lądowych dróg wodnych.

Boston: krótkie wprowadzenie

Pielgrzymi w Bostonie

Wielebny John Cotton oraz amerykańskie dziedzictwo Bostonu

Historia kościoła Św. Botolfa

Rynki i targi

 

Heritage-logos Displays a larger version of this image in a new browser window