Skip to content

Boston i woda

Boston and the water Displays a larger version of this image in a new browser window

 

Położony na rzece, która ma przypływy i odpływy, niedaleko morza i otoczony przez bagna, Boston zawsze miał połączenia wodne.

Miasto powstało wokół brodu, gdzie droga przybrzeżna biegnąca wokół zatoki the Wash przekraczała rzekę Witham.  Szybko rósł jako port, żeby w końcu zdobyć zamożność dzięki handlowi oraz możliwościom stwarzanym przez wodę.

Port powstał w średniowieczu i w późnych latach trzynastego wieku eksportował wełnę z trzech milionów owiec rocznie. Z powrotem przywożono drewno oraz towary luksusowe, takie jak jedwab, futra, wino i suszone owoce, które sprzedawano na słynnych targach i rynkach w Bostonie. Handel drogą morską z ligą hanzeatycką Niemiec, nizin europejskich oraz krajami bałtyckimi stał się źródłem wielkiego bogactwa miasta.

Polowanie na dzikie ptactwo, łowienie ryb oraz wypasanie bydła latem na mokradłach było tu sposobem na życie.    Osuszenie i ogrodzenie bagien ujarzmiło wodę i zapoczątkowało nowy wiek rolnictwa, które ponownie przyniosło miastu dostatek w późnych latach osiemnastego wieku.

Budowa grobli, drenów oraz śluz do kontrolowania wody pomogła również zdefiniować nowoczesny krajobraz wiejski i miejski. W szczególności, Wielka Śluza, Grand Sluice, oraz Czarna Śluza, Black Sluice, stanowią przykłady gregoriańskich rozwiązań architektonicznych, oddzielających pływową rzekę Haven od lądowych dróg wodnych.

Boston: krótkie wprowadzenie

Pielgrzymi w Bostonie

Wielebny John Cotton oraz amerykańskie dziedzictwo Bostonu

Historia kościoła Św. Botolfa

Rynki i targi

 

Heritage-logos Displays a larger version of this image in a new browser window

 

 

Request Details

Session Id:ucuvqq2xssfas0xvdcpv50kvRequest Type:GET
Time of Request:22/01/2019 01:50:22Status Code:200
Request Encoding:Unicode (UTF-8)Response Encoding:Unicode (UTF-8)

Trace Information

CategoryMessageFrom First(s)From Last(s)
User AuthenticationLooking for authenticated user in session
Session TypeDetecting session: Start0.0000210.000021
Session Type.NET session required0.0000360.000015
User AuthenticationAttempting authentication0.0009910.000955
User AuthenticationUSER MESSAGE:Could not load file or assembly 'Autofac2, Version=2.6.1.123, Culture=neutral, PublicKeyToken=9225bfcfcdf49167' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. (E:\Websites\External\web.config line 450)0.0011140.000123
iCMRenderPageChecking Article0.0011340.000020
iCMRenderPageCheck visibility of article0.0465350.045401
iCMRenderPageCheck template and protocol0.0465600.000025
iCMRender.Controls.ArticleMultiplePathLoading path list for #10135 - START0.0466120.000051
iCMRender.Controls.ArticleMultiplePathLoading path list for #10135 - END0.1048860.058275
iCMRenderPageSetting master page0.1106170.005731
iCMRenderPageSetting master page to 'index.master'0.1106380.000021
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/index.master0.1107130.000074
EmbeddedResourceProviderFound resource ~/boston/index.master0.1107810.000068
iCMRenderPageMaster Page set to '/boston/index.master'. Template asset file is ''.0.1111560.000376
aspx.pageEnd PreInit0.1111780.000022
aspx.pageBegin Init0.1111890.000011
aspx.pageEnd Init0.1112210.000031
aspx.pageBegin InitComplete0.1112330.000012
aspx.pageEnd InitComplete0.1112460.000013
aspx.pageBegin PreLoad0.1112570.000011
aspx.pageEnd PreLoad0.1112680.000011
aspx.pageBegin Load0.1112790.000011
TemplateFactoryLoading Template Control - START0.1113220.000044
TemplateFactoryLooking for template information for Id of #10.1113380.000016
TemplateFactoryTemplate is using Id #1, #1 '*default' - in default0.1151260.003788
TemplateFactoryLooking for control in a variety of locations0.1151470.000021
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/default/index.ascx0.1152190.000072
EmbeddedResourceProviderFound resource ~/boston/template/default/index.ascx0.1152810.000062
TemplateFactoryFile exists. Attempting to load control '~/boston/template/default/index.ascx'.0.1152990.000019
TemplateFactoryLoading Template Control - END0.1153880.000089
aspx.pageEnd Load0.2130220.097634
aspx.pageBegin LoadComplete0.2130530.000030
aspx.pageEnd LoadComplete0.2130650.000012
aspx.pageBegin PreRender0.2130760.000011
MetatagsPopulate: START0.2131220.000046
Metatags : PopulateGetting Keywords from Article Extras0.2169420.003820
Metatags : PopulateMetatagsArrayGot Keywords from Article Extras0.2170600.000118
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CONTRIBUTOR' for 'contributor'0.2170940.000034
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CREATOR' for 'creator'0.2377130.020620
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CREATOR' for 'author'0.2379050.000191
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.PUBLISHER' for 'publisher'0.2380540.000149
MetatagsPopulate: END0.2381990.000145
iCMRender.Controls.ValueMainBlock: Create child controls - START0.2596970.021498
iCMRender.Controls.ValueMainBlock: Create child controls - END0.2597190.000022
iCMRender.Controls.PageArticleUrlArticle: Create child controls - START0.2597550.000036
iCMRender.Controls.PageArticleUrlArticle: Create child controls - END0.2597690.000014
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START0.2597810.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END0.2597920.000011
iCMRender.Controls.ValueTopNavBlock: Create child controls - START0.2598070.000015
iCMRender.Controls.ValueTopNavBlock: Create child controls - END0.2598190.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteCurrentSubSite: Create child controls - START0.2598300.000011
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteCurrentSubSite: Create child controls - END0.2598410.000011
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - START0.2598550.000014
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - END0.2598670.000012
iCMRender.Controls.UrlArticleUrlArticle: Create child controls - START0.2598870.000020
iCMRender.Controls.UrlArticleUrlArticle: Create child controls - END0.2598990.000012
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectExtraData: Create child controls - START0.2599750.000076
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectExtraData: Create child controls - END0.2599910.000016
iCMRender.Controls.Choose[No Id]: Create child controls - START0.2601010.000110
iCMRender.Controls.Choose[No Id]: Create child controls - END0.2601180.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2601310.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2601420.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2602660.000123
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2602840.000018
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2604480.000164
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2604640.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2604770.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2604910.000014
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2606000.000109
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2606150.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2606270.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2606410.000014
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2607740.000133
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2607910.000017
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2608060.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2608180.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2609270.000108
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2609420.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2609570.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2609690.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2610760.000108
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2610920.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2611060.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2611180.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2612250.000107
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2612430.000018
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2612550.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2612670.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2613740.000108
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2613920.000018
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2614050.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2614160.000011
iCMRender.Controls.BreadcrumbTrailbreadCrumb: Create child controls - START0.2614340.000017
iCMRender.Controls.BreadcrumbTrailbreadCrumb: Create child controls - END0.2614460.000012
iCMRender.Controls.ValueDefaultContent: Create child controls - START0.2614580.000013
iCMRender.Controls.ValueDefaultContent: Create child controls - END0.2614710.000013
iCMRender.Controls.UrlArticleTheArticle: Create child controls - START0.2614870.000016
iCMRender.Controls.UrlArticleTheArticle: Create child controls - END0.2615000.000012
iCMRender.Controls.ArticleHeadingHeading: Create child controls - START0.2615120.000012
iCMRender.Controls.ArticleHeadingHeading: Create child controls - END0.2615260.000013
iCMRender.Controls.ArticleIntroTextIntro: Create child controls - START0.2615380.000012
iCMRender.Controls.ArticleIntroTextIntro: Create child controls - END0.2615490.000012
Image InlineMedia Id #185360.3950540.133504
Image InlineImageCssClass []0.3950860.000033
Image InlineInlineTitle []0.3950980.000012
Image InlineTitleCssClass []0.3951090.000011
Image InlineDisplay Title [Boston and the water]0.3951200.000011
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START0.4410100.045890
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END0.4410420.000032
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START0.4763440.035302
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END0.4763740.000029
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START0.5118170.035443
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END0.5118450.000029
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START0.5496170.037772
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END0.5496490.000032
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START0.5862340.036585
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END0.5862640.000031
Image InlineMedia Id #184170.5950040.008740
Image InlineImageCssClass []0.5950260.000021
Image InlineInlineTitle []0.5950370.000012
Image InlineTitleCssClass []0.5950480.000011
Image InlineDisplay Title [Heritage-logos]0.5950590.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6125430.017484
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6125650.000022
iCMRender.Controls.ValueArticlesBlock: Create child controls - START0.6125820.000017
iCMRender.Controls.ValueArticlesBlock: Create child controls - END0.6125940.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START0.6126060.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END0.6126210.000016
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START0.6126530.000032
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END0.6126670.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6196080.006941
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6196280.000020
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - START0.6196440.000016
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - END0.6196570.000012
iCMRender.Controls.ValueLinksBlock: Create child controls - START0.6197380.000081
iCMRender.Controls.ValueLinksBlock: Create child controls - END0.6197490.000011
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START0.6197700.000021
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END0.6197820.000011
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START0.6198030.000021
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END0.6198160.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6351340.015318
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6351560.000022
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6351690.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6351810.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6351960.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6352080.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6352200.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6352310.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6352430.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6352550.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6352670.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6352780.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6352900.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6353020.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6353140.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6353250.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6353390.000014
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6353510.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6353640.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6353750.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6353870.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6353980.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6354110.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6354220.000011
iCMRender.Controls.ValueContactsBlock: Create child controls - START0.6354400.000018
iCMRender.Controls.ValueContactsBlock: Create child controls - END0.6354520.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteSubsite: Create child controls - START0.6354630.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteSubsite: Create child controls - END0.6354740.000011
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START0.6354940.000020
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END0.6355070.000013
iCMRender.Controls.IntParameterContactId: Create child controls - START0.6355190.000012
iCMRender.Controls.IntParameterContactId: Create child controls - END0.6355300.000011
iCMRender.Controls.OverrideContactOverride: Create child controls - START0.6355480.000017
iCMRender.Controls.OverrideContactOverride: Create child controls - END0.6355600.000012
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx0.6357340.000174
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.boston.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx0.6358160.000081
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/themes/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx0.6359230.000107
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.themes.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx0.6359910.000068
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx0.6360760.000085
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx0.6361370.000062
EmbeddedResourceProviderCould not find resource /assets/ContactsBlock.ascx0.6362230.000085
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx0.6362910.000068
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.boston.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx0.6363760.000085
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/themes/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx0.6364650.000089
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.themes.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx0.6365290.000064
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx0.6366140.000084
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx0.6366780.000064
EmbeddedResourceProviderCould not find resource /controls/ContactsBlock.ascx0.6367660.000087
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectContactExtras: Create child controls - START0.6531660.016401
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectContactExtras: Create child controls - END0.6531890.000023
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.6532040.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.6532160.000012
iCMRender.Controls.ScriptManagerScriptManager: Create child controls - START0.6532360.000020
iCMRender.Controls.ScriptManagerScriptManager: Create child controls - END0.6532480.000012
aspx.pageEnd PreRender0.6532620.000014
aspx.pageBegin PreRenderComplete0.6532760.000014
aspx.pageEnd PreRenderComplete0.6532870.000011
aspx.pageBegin SaveState0.6581720.004885
aspx.pageEnd SaveState0.6581860.000013
aspx.pageBegin SaveStateComplete0.6581960.000011
aspx.pageEnd SaveStateComplete0.6582070.000011
aspx.pageBegin Render0.6582180.000010
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START0.6625930.004375
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END0.6626130.000020
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START0.6634570.000844
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END0.6634770.000021
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START0.6639330.000456
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END0.6639530.000020
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START0.6643960.000442
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END0.6644160.000020
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START0.6648620.000446
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END0.6648820.000020
Emitting cache diagnostics...0.7691430.104261
***CACHE STATUS***
Adding default caching capabilities of some known templates:
1: carpool: Navigation only can be cached
2: classified: Navigation only can be cached
3: econsultation: Navigation only can be cached
4: erecruitment: Navigation only can be cached
5: form: Navigation only can be cached
6: forum: Navigation only can be cached
7: login: Navigation only can be cached
8: proxy: Navigation only can be cached
9: redirect: Nothing can be cached
10: sitesearch: Navigation only can be cached
11: syndicate: Navigation only can be cached

Checking overall availability of caching system:
Caching is disabled in enterprise configuration
Caching is disabled for request
Navigation cache filename: ''. New format: '', Old format: 'm_10135____.ut8'
Template cache filename: ''. New format: '', Old format: 'b_10135__.ut8'
0.7691730.000030
Emitting database call statistics...0.7691840.000012
***API CALL STATISTICS***
1: CSArticle
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 45ms] 1 call Single  - Article Id: 10135, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: True
[0s, 5ms] 1 call Single  - Article Id: 10120, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 10116, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 4ms] 1 call Single  - Article Id: 3568, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 5ms] 1 call Single  - Article Id: 3551, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 5ms] 1 call Single  - Article Id: 10135, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: False
[0s, 16ms] 1 call Single  - Article Id: 10, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: True
[0s, 31ms] 1 call Single  - Article Id: 10130, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 30ms] 1 call Single  - Article Id: 10131, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 31ms] 1 call Single  - Article Id: 10132, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 33ms] 1 call Single  - Article Id: 10133, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 31ms] 1 call Single  - Article Id: 10134, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
TOTAL 12 call(s) [0s, 241ms]

Detail Level: DETAIL
-----------------------------------
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 7040, Detail level: 3, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 9859, Detail level: 3, Override Security: False, Extension data: False
TOTAL 2 call(s) [0s, 6ms]


2: CSArticleMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 15ms] 1 call 1 record - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: True, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3551, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
TOTAL 1 call(s) [0s, 15ms]

Detail Level: SUMMARY
-----------------------------------
[0s, 59ms] 1 call 5 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: True, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Path Article Id: 10135, Tolerate not found: False
[0s, 6ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10135, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 6ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10120, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 0ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10116, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 0ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3568, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 1ms] 1 call 1 record - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3551, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 6ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Exclude Templates: 5, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10135, Tolerate not found: False
[0s, 37ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Level Depth: 1, Override: False, Parent Article Id: 10135, Tolerate not found: False
TOTAL 8 call(s) [0s, 116ms]


3: CSFeatureMultiple
==================================================
Detail Level: SUMMARY
-----------------------------------
[0s, 2ms] 1 call 0 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 10135, Root Feature Ids: 0
[0s, 3ms] 1 call 0 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 10120, Root Feature Ids: 0
[0s, 0ms] 1 call 0 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 10116, Root Feature Ids: 0
[0s, 3ms] 1 call 2 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 3568, Root Feature Ids: 0
[0s, 43ms] 1 call 53 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 3551, Root Feature Ids: 0
TOTAL 5 call(s) [0s, 53ms]


4: CSMetaDataMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 3ms] 1 call 0 records - Article Id: 10135, Group name: IPSV, Related Both Ways: False
TOTAL 1 call(s) [0s, 3ms]


5: CSMediaMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 12ms] 1 call 0 records - Article Id: 10135, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Type: image
[0s, 11ms] 1 call 0 records - Article Id: 10135, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Max: 9999
[0s, 13ms] 1 call 0 records - Article Id: 10135, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Type: pdf,csv,excel,word,docx,zip
[0s, 1ms] 1 call 0 records - Article Id: 4522, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False
[0s, 6ms] 1 call 4 records - Article Id: 7798, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False
TOTAL 5 call(s) [0s, 44ms]


6: CSMedia
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 11ms] 2 calls Single  - Media Id: 18536, Detail level: 4
[0s, 6ms] 2 calls Single  - Media Id: 18417, Detail level: 4
TOTAL 2 call(s) [0s, 28ms]


7: CSLinkMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 5ms] 1 call 0 records - Article Id: 10135, Http Auto Insert: True, Include all links: False
[0s, 6ms] 1 call 0 records - Article Id: 10120, Http Auto Insert: True, Include all links: False
[0s, 0ms] 1 call 0 records - Article Id: 10116, Http Auto Insert: True, Include all links: False
[0s, 0ms] 1 call 12 records - Article Id: 3568, Http Auto Insert: True, Include all links: False
TOTAL 4 call(s) [0s, 14ms]


8: CSLink
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 2ms] 2 calls Single  - CSLink
TOTAL 1 call(s) [0s, 3ms]TOTAL TIME FOR API: [0s, 524ms] FOR 41 CALLS, OUT OF [0s, 771ms] FOR PAGE RENDER (67.97%)
0.7693670.000183
aspx.pageEnd Render0.7693850.000018

Control Tree

Control UniqueIDTypeRender Size Bytes (including children)ViewState Size Bytes (excluding children)ControlState Size Bytes (excluding children)
__PageASP.index_aspx2104600
    pageASP.boston_index_master2104600
        page$ctl00System.Web.UI.HtmlControls.HtmlHead196000
            page$ctl07System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta6800
            page$ctl08iCMRender.Controls.MetaTags000
            page$ctl09System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTitle3300
            page$LoaderClientDependency.Core.Controls.ClientDependencyLoader000
            page$ctl10ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl11ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl12ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl13ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl14ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl15ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$MainBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$ctl18System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$UrlArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$ctl19System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$ctl20System.Web.UI.LiteralControl1600
            page$CssPlaceHolderSystem.Web.UI.WebControls.PlaceHolder10800
                page$ctl21System.Web.UI.LiteralControl10800
            page$ctl16System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink23200
        page$HeaderNavigationASP.boston_controls_topnavigation_ascx472100
            page$HeaderNavigation$TopNavBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$HeaderNavigation$ctl10System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$CurrentSubSiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$HeaderNavigation$ctl11System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$PageArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$HeaderNavigation$ctl12System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$UrlArticleiCMRender.Controls.UrlArticle000
                page$HeaderNavigation$ctl13System.Web.UI.LiteralControl7200
                page$HeaderNavigation$ctl00iCMRender.Controls.If000
                page$HeaderNavigation$ctl14System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl50700
                page$HeaderNavigation$ExtraDataiCMRender.Controls.ArticleExtensionObject000
                page$HeaderNavigation$ctl15System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl02iCMRender.Controls.Choose000
                    page$HeaderNavigation$ctl08iCMRender.Controls.Default000
                        page$HeaderNavigation$ctl09iCMRender.Controls.Value000
                            page$HeaderNavigation$ctl16System.Web.UI.LiteralControl000
                page$HeaderNavigation$ctl17System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl03iCMRender.Controls.If000
                    page$HeaderNavigation$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                        page$HeaderNavigation$ctl18System.Web.UI.LiteralControl000
                page$HeaderNavigation$ctl19System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl05iCMRender.Controls.If000
                    page$HeaderNavigation$ctl20System.Web.UI.LiteralControl1000
                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4100
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01iCMRender.Controls.RepeaterContainer22500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03iCMRender.Controls.RepeaterContainer21900
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05iCMRender.Controls.RepeaterContainer21200
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06iCMRender.Controls.RepeaterContainer22100
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl08System.Web.UI.LiteralControl3300
                    page$HeaderNavigation$ctl21System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl22System.Web.UI.LiteralControl3600
                page$HeaderNavigation$breadCrumbiCMRender.Controls.BreadcrumbTrail000
                page$HeaderNavigation$ctl23System.Web.UI.LiteralControl300
        page$PageContentHolderSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder302200
            page$PageContentHolder$templateASP.boston_template_default_index_ascx302200
                page$PageContentHolder$template$DefaultContentiCMRender.Controls.Value000
                    page$PageContentHolder$template$ctl07System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$TheArticleiCMRender.Controls.UrlArticle000
                    page$PageContentHolder$template$ctl08System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$HeadingiCMRender.Controls.ArticleHeading000
                    page$PageContentHolder$template$ctl09System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$IntroiCMRender.Controls.ArticleIntroText000
                    page$PageContentHolder$template$ctl10System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$If1iCMRender.Controls.If000
                        page$PageContentHolder$template$ctl11System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$PageImagesiCMRender.Controls.MediaMultiple000
                        page$PageContentHolder$template$ctl12System.Web.UI.LiteralControl800
                        page$PageContentHolder$template$PageImagesRepeateriCMRender.Controls.For000
                        page$PageContentHolder$template$ctl13System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$ctl14System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$BodyiCMRender.Controls.ArticleBody000
                        page$PageContentHolder$template$ctl15System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$PageContentHolder$template$ctl16System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl00System.Web.UI.WebControls.Literal33200
                        page$PageContentHolder$template$ctl17System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl18System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl19System.Web.UI.LiteralControl14000
                        page$PageContentHolder$template$ctl20System.Web.UI.LiteralControl25400
                        page$PageContentHolder$template$ctl21System.Web.UI.LiteralControl43800
                        page$PageContentHolder$template$ctl22System.Web.UI.LiteralControl30900
                        page$PageContentHolder$template$ctl23System.Web.UI.LiteralControl35200
                        page$PageContentHolder$template$ctl24System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl01System.Web.UI.WebControls.Literal13300
                        page$PageContentHolder$template$ctl25System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl26System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl02System.Web.UI.WebControls.Literal11800
                        page$PageContentHolder$template$ctl27System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl28System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl03System.Web.UI.WebControls.Literal19300
                        page$PageContentHolder$template$ctl29System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl30System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl04System.Web.UI.WebControls.Literal14000
                        page$PageContentHolder$template$ctl31System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl32System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl05System.Web.UI.WebControls.Literal10100
                        page$PageContentHolder$template$ctl33System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl34System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl35System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl06System.Web.UI.WebControls.Literal30600
                        page$PageContentHolder$template$ctl36System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl37System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl38System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl39System.Web.UI.LiteralControl000
                    page$PageContentHolder$template$ctl40System.Web.UI.LiteralControl800
                    page$PageContentHolder$template$For1iCMRender.Controls.For000
                    page$PageContentHolder$template$ctl41System.Web.UI.LiteralControl1200
                    page$PageContentHolder$template$PageDocumentsiCMRender.Controls.MediaMultiple000
                    page$PageContentHolder$template$ctl42System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$For2iCMRender.Controls.For000
                    page$PageContentHolder$template$ctl43System.Web.UI.LiteralControl1400
                page$PageContentHolder$template$ctl44System.Web.UI.LiteralControl800
        page$ctl01iCMRender.Controls.If000
            page$ctl17iCMRender.Controls.Value000
                page$ctl22System.Web.UI.LiteralControl000
        page$ArticlesASP.southkesteven_controls_articlesblock_ascx1600
            page$Articles$ArticlesBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$Articles$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$Articles$ctl01System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                page$Articles$ctl02System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$RelatedArticlesiCMRender.Controls.ArticleMultipleRelated000
                page$Articles$ctl03System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$ArticleRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                page$Articles$ctl04System.Web.UI.LiteralControl200
            page$Articles$ctl05System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl02ASP.southkesteven_controls_inheritedfeaturegroups_ascx600
            page$ctl02$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                page$ctl02$ctl01System.Web.UI.LiteralControl200
                page$ctl02$PageArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$ctl02$ctl02System.Web.UI.LiteralControl200
                page$ctl02$featureRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                page$ctl02$ctl03System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl03iCMRender.Controls.If000
            page$ctl23System.Web.UI.LiteralControl2200
            page$LinksASP.southkesteven_controls_linksblock_ascx278400
                page$Links$LinksBlockiCMRender.Controls.Value000
                    page$Links$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$Links$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                    page$Links$ctl01System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$Links$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                    page$Links$ctl02System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$Links$RelatedLinkRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl12System.Web.UI.LiteralControl11300
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer21300
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl01iCMRender.Controls.RepeaterContainer19300
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl01$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl01$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl02iCMRender.Controls.RepeaterContainer20000
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl02$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl02$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl03iCMRender.Controls.RepeaterContainer20800
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl03$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl03$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl04iCMRender.Controls.RepeaterContainer20800
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl04$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl04$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl05iCMRender.Controls.RepeaterContainer21400
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl05$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl05$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl06iCMRender.Controls.RepeaterContainer23600
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl06$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl06$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl07iCMRender.Controls.RepeaterContainer19600
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl07$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl07$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl08iCMRender.Controls.RepeaterContainer22100
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl08$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl08$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl09iCMRender.Controls.RepeaterContainer22100
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl09$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl09$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl10iCMRender.Controls.RepeaterContainer23800
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl10$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl10$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl11iCMRender.Controls.RepeaterContainer23400
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl11$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl11$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl13System.Web.UI.LiteralControl7300
                    page$Links$ctl03System.Web.UI.LiteralControl200
                page$Links$ctl04System.Web.UI.LiteralControl200
            page$ctl24System.Web.UI.LiteralControl1800
        page$NavigationMenuASP.southkesteven_controls_menunavigation_ascx16100
            page$NavigationMenu$ICMValueiCMRender.Controls.Value000
                page$NavigationMenu$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                page$NavigationMenu$TheArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$NavigationMenu$ctl02System.Web.UI.LiteralControl000
                page$NavigationMenu$ctl00iCMRender.Controls.Choose000
                page$NavigationMenu$ctl03System.Web.UI.LiteralControl000
        page$ContactUsASP.boston_controls_contactsblock_ascx73400
            page$ContactUs$ContactsBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$ContactUs$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$SubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$ContactUs$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                page$ContactUs$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                page$ContactUs$ctl02System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ContactIdiCMRender.Controls.IntParameter000
                page$ContactUs$ctl03System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ContactOverrideiCMRender.Controls.Override000
                    page$ContactUs$ctl04System.Web.UI.LiteralControl400
                    page$ContactUs$RelatedContactsiCMRender.Controls.ContactMultiple000
                    page$ContactUs$ctl05System.Web.UI.LiteralControl400
                    page$ContactUs$RepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$ContactUs$Repeater$ctl01System.Web.UI.LiteralControl19700
                        page$ContactUs$Repeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer51100
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl900
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl04System.Web.UI.LiteralControl900
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ContactExtrasiCMRender.Controls.ArticleExtensionObject000
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl01iCMRender.Controls.Value000
                                page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl000
                    page$ContactUs$ctl06System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ctl07System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl04ASP.southkesteven_controls_bottomnavigation_ascx382300
        page$ScriptManageriCMRender.Controls.ScriptManager000
        page$ctl05ClientDependency.Core.Controls.JsInclude000
        page$ctl06ClientDependency.Core.Controls.JsInclude000
        page$JavaScriptPlaceHolderSystem.Web.UI.WebControls.PlaceHolder10600
            page$ctl25System.Web.UI.LiteralControl10600

Session State

Session KeyTypeValue

Application State

Application KeyTypeValue

Request Cookies Collection

NameValueSize

Response Cookies Collection

NameValueSize
clientvars38a964b0-b20f-4753-b74c-7b96b3e1f4eb47
TextOnlyX 10
mode06

Headers Collection

NameValue
ConnectionKeep-Alive
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encodinggzip
Hostwww.boston.gov.uk
If-Modified-SinceFri, 16 Nov 2018 13:33:23 GMT
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Response Headers Collection

NameValue
X-AspNet-Version4.0.30319
Cache-Controlpublic, max-age=120
ExpiresTue, 22 Jan 2019 01:52:22 GMT
Last-ModifiedTue, 22 Jan 2019 01:50:22 GMT
Vary*
Content-Typetext/html

Form Collection

NameValue

Querystring Collection

NameValue
articleid10135

Server Variables

NameValue
ALL_HTTPHTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip HTTP_HOST:www.boston.gov.uk HTTP_IF_MODIFIED_SINCE:Fri, 16 Nov 2018 13:33:23 GMT HTTP_USER_AGENT:CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ALL_RAWConnection: Keep-Alive Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: gzip Host: www.boston.gov.uk If-Modified-Since: Fri, 16 Nov 2018 13:33:23 GMT User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/2/ROOT
APPL_PHYSICAL_PATHE:\Websites\External\
AUTH_TYPE 
AUTH_USER 
AUTH_PASSWORD 
LOGON_USER 
REMOTE_USER 
CERT_COOKIE 
CERT_FLAGS 
CERT_ISSUER 
CERT_KEYSIZE 
CERT_SECRETKEYSIZE 
CERT_SERIALNUMBER 
CERT_SERVER_ISSUER 
CERT_SERVER_SUBJECT 
CERT_SUBJECT 
CONTENT_LENGTH0
CONTENT_TYPE 
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
HTTPSoff
HTTPS_KEYSIZE 
HTTPS_SECRETKEYSIZE 
HTTPS_SERVER_ISSUER 
HTTPS_SERVER_SUBJECT 
INSTANCE_ID2
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/2
LOCAL_ADDR192.168.0.204
PATH_INFO/index.aspx
PATH_TRANSLATEDE:\Websites\External\index.aspx
QUERY_STRINGarticleid=10135
REMOTE_ADDR54.226.58.177
REMOTE_HOST54.226.58.177
REMOTE_PORT43552
REQUEST_METHODGET
SCRIPT_NAME/index.aspx
SERVER_NAMEwww.boston.gov.uk
SERVER_PORT80
SERVER_PORT_SECURE0
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/8.5
URL/index.aspx
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODINGgzip
HTTP_HOSTwww.boston.gov.uk
HTTP_IF_MODIFIED_SINCEFri, 16 Nov 2018 13:33:23 GMT
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3282.0