Skip to content

Mācītājs Džons Kotons (John Cotton) un Bostonas Amerikas Mantojums

John Cotton Displays a larger version of this image in a new browser window

 

Mācītājs Džons Kotons tika nozīmēts par Sv Botoph Baznīcas vikāru 1612 gadā. Viņš bija kaismīga rakstura cilvēks, kurš izaicināja draudzi tās ticībā un mācībā. Viņš vēlējās mainīt draudzi no iekšienes un bija pazīstams, kā "Puritānis" ar vēlmi attīrīt esošās prakses no nesen reformētās baznīcas.

Mācītājs Kotons bija ārkārtīgi populārs un cilvēki ceļoja no tālām apkaimēm, lai dzirdētu viņa sprediķus, kuri dažreiz bija pat piecas stundas gari. Taču viņš nebija mīlēts oficiālās baznīcas vadītāju vidū un bieži vien iedzīvojās nepatikšanās daloties ar viņiem savā ticībā.

Nespēdams mainīt baznīcu, viņš iedvesmoja draudzes locekļus doties jaunas dzīves meklējumos uz Ameriku. Laikā no 1630 līdz 1634. gadam aptuveni desmit procenti Bostonas iedzīvotāju devās uz jaunu dzīvi ārzemēs, tie bija apmēram 200 - 300 cilvēku. To vidū bija izglītoti un ietekmīgi iedzīvotāji, pilsētu mēri, juristi, direktori un daudzi citi, kuri palīdzēja veidot koloniālo Ameriku, dibinātu 1630 gadā.

Tikko nodibinātās Amerikas draudzes locekļi kļuva par jauno pilsētu pārvaldniekiem. Pirmā Amerikas skola, Latīņu Brīvā skola (Latin Free School), tika dibināta uz Bostonas Ģimnāzijas skolas (Boston Grammar School) pamatiem; laikam ejot šī skola pārtapa par Hārvardas Universitāti.

Un šīs jaunās pilsētas vārds? Bostona, godinot pilsētu, no kurienes viņi ir cēlušies, kuru ir mīlējuši un atstājuši.

Bostona: Īss ievads

Piligrimi Bostonā

Sv Botolph Baznīcas Vēsture

Tirgi un Gadatirgi

Bostona un Ūdeņi

 

Heritage-logos Displays a larger version of this image in a new browser window