Skip to content

Mācītājs Džons Kotons (John Cotton) un Bostonas Amerikas Mantojums

John Cotton Displays a larger version of this image in a new browser window

 

Mācītājs Džons Kotons tika nozīmēts par Sv Botoph Baznīcas vikāru 1612 gadā. Viņš bija kaismīga rakstura cilvēks, kurš izaicināja draudzi tās ticībā un mācībā. Viņš vēlējās mainīt draudzi no iekšienes un bija pazīstams, kā "Puritānis" ar vēlmi attīrīt esošās prakses no nesen reformētās baznīcas.

Mācītājs Kotons bija ārkārtīgi populārs un cilvēki ceļoja no tālām apkaimēm, lai dzirdētu viņa sprediķus, kuri dažreiz bija pat piecas stundas gari. Taču viņš nebija mīlēts oficiālās baznīcas vadītāju vidū un bieži vien iedzīvojās nepatikšanās daloties ar viņiem savā ticībā.

Nespēdams mainīt baznīcu, viņš iedvesmoja draudzes locekļus doties jaunas dzīves meklējumos uz Ameriku. Laikā no 1630 līdz 1634. gadam aptuveni desmit procenti Bostonas iedzīvotāju devās uz jaunu dzīvi ārzemēs, tie bija apmēram 200 - 300 cilvēku. To vidū bija izglītoti un ietekmīgi iedzīvotāji, pilsētu mēri, juristi, direktori un daudzi citi, kuri palīdzēja veidot koloniālo Ameriku, dibinātu 1630 gadā.

Tikko nodibinātās Amerikas draudzes locekļi kļuva par jauno pilsētu pārvaldniekiem. Pirmā Amerikas skola, Latīņu Brīvā skola (Latin Free School), tika dibināta uz Bostonas Ģimnāzijas skolas (Boston Grammar School) pamatiem; laikam ejot šī skola pārtapa par Hārvardas Universitāti.

Un šīs jaunās pilsētas vārds? Bostona, godinot pilsētu, no kurienes viņi ir cēlušies, kuru ir mīlējuši un atstājuši.

Bostona: Īss ievads

Piligrimi Bostonā

Sv Botolph Baznīcas Vēsture

Tirgi un Gadatirgi

Bostona un Ūdeņi

 

Heritage-logos Displays a larger version of this image in a new browser window

Request Details

Session Id:2hhe3d1c1yh0r1rgbrxp3y15Request Type:GET
Time of Request:19/01/2019 11:11:44Status Code:200
Request Encoding:Unicode (UTF-8)Response Encoding:Unicode (UTF-8)

Trace Information

CategoryMessageFrom First(s)From Last(s)
User AuthenticationLooking for authenticated user in session
Session TypeDetecting session: Start0.0000230.000023
Session Type.NET session required0.0000370.000015
User AuthenticationAttempting authentication0.0008970.000860
User AuthenticationUSER MESSAGE:Could not load file or assembly 'Autofac2, Version=2.6.1.123, Culture=neutral, PublicKeyToken=9225bfcfcdf49167' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. (E:\Websites\External\web.config line 450)0.0010260.000129
iCMRenderPageChecking Article0.0010450.000019
iCMRenderPageCheck visibility of article0.0168030.015758
iCMRenderPageCheck template and protocol0.0168350.000032
iCMRender.Controls.ArticleMultiplePathLoading path list for #10158 - START0.0168900.000055
iCMRender.Controls.ArticleMultiplePathLoading path list for #10158 - END0.0759700.059080
iCMRenderPageSetting master page0.0823990.006429
iCMRenderPageSetting master page to 'index.master'0.0824230.000025
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/index.master0.0824980.000075
EmbeddedResourceProviderFound resource ~/boston/index.master0.0825800.000082
iCMRenderPageMaster Page set to '/boston/index.master'. Template asset file is ''.0.0829770.000397
aspx.pageEnd PreInit0.0830010.000024
aspx.pageBegin Init0.0830130.000011
aspx.pageEnd Init0.0830440.000031
aspx.pageBegin InitComplete0.0830560.000012
aspx.pageEnd InitComplete0.0830660.000011
aspx.pageBegin PreLoad0.0830770.000011
aspx.pageEnd PreLoad0.0830880.000010
aspx.pageBegin Load0.0830980.000010
TemplateFactoryLoading Template Control - START0.0831380.000040
TemplateFactoryLooking for template information for Id of #10.0831530.000015
TemplateFactoryTemplate is using Id #1, #1 '*default' - in default0.0871440.003991
TemplateFactoryLooking for control in a variety of locations0.0871680.000025
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/default/index.ascx0.0872560.000087
EmbeddedResourceProviderFound resource ~/boston/template/default/index.ascx0.0873350.000079
TemplateFactoryFile exists. Attempting to load control '~/boston/template/default/index.ascx'.0.0873550.000019
TemplateFactoryLoading Template Control - END0.0874440.000090
aspx.pageEnd Load0.1778290.090385
aspx.pageBegin LoadComplete0.1778630.000033
aspx.pageEnd LoadComplete0.1778750.000012
aspx.pageBegin PreRender0.1778850.000011
MetatagsPopulate: START0.1779440.000059
Metatags : PopulateGetting Keywords from Article Extras0.1823000.004356
Metatags : PopulateMetatagsArrayGot Keywords from Article Extras0.1824180.000118
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CONTRIBUTOR' for 'contributor'0.1824490.000031
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CREATOR' for 'creator'0.2031920.020744
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CREATOR' for 'author'0.2033870.000194
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.PUBLISHER' for 'publisher'0.2035440.000157
MetatagsPopulate: END0.2036970.000153
iCMRender.Controls.ValueMainBlock: Create child controls - START0.2244900.020793
iCMRender.Controls.ValueMainBlock: Create child controls - END0.2245130.000023
iCMRender.Controls.PageArticleUrlArticle: Create child controls - START0.2245340.000021
iCMRender.Controls.PageArticleUrlArticle: Create child controls - END0.2245460.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START0.2245570.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END0.2245680.000011
iCMRender.Controls.ValueTopNavBlock: Create child controls - START0.2245800.000012
iCMRender.Controls.ValueTopNavBlock: Create child controls - END0.2245920.000011
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteCurrentSubSite: Create child controls - START0.2246030.000011
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteCurrentSubSite: Create child controls - END0.2246140.000011
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - START0.2246270.000014
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - END0.2246390.000012
iCMRender.Controls.UrlArticleUrlArticle: Create child controls - START0.2246590.000020
iCMRender.Controls.UrlArticleUrlArticle: Create child controls - END0.2246710.000012
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectExtraData: Create child controls - START0.2247490.000078
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectExtraData: Create child controls - END0.2247650.000016
iCMRender.Controls.Choose[No Id]: Create child controls - START0.2248740.000109
iCMRender.Controls.Choose[No Id]: Create child controls - END0.2248930.000019
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2249060.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2249170.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2250410.000124
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2250600.000018
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2252440.000184
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2252620.000018
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2252750.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2252930.000018
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2254250.000132
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2254420.000017
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2254550.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2254660.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2255770.000111
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2255930.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2256050.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2256170.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2257280.000111
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2257440.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2257560.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2257670.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2258770.000110
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2258930.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2259050.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2259160.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2260260.000110
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2260420.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2260540.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2260650.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2261750.000110
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2261900.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.2262030.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.2262140.000011
iCMRender.Controls.BreadcrumbTrailbreadCrumb: Create child controls - START0.2262520.000038
iCMRender.Controls.BreadcrumbTrailbreadCrumb: Create child controls - END0.2262650.000013
iCMRender.Controls.ValueDefaultContent: Create child controls - START0.2262780.000013
iCMRender.Controls.ValueDefaultContent: Create child controls - END0.2262910.000013
iCMRender.Controls.UrlArticleTheArticle: Create child controls - START0.2263090.000019
iCMRender.Controls.UrlArticleTheArticle: Create child controls - END0.2263210.000012
iCMRender.Controls.ArticleHeadingHeading: Create child controls - START0.2263370.000016
iCMRender.Controls.ArticleHeadingHeading: Create child controls - END0.2263490.000012
iCMRender.Controls.ArticleIntroTextIntro: Create child controls - START0.2263600.000012
iCMRender.Controls.ArticleIntroTextIntro: Create child controls - END0.2263720.000012
Image InlineMedia Id #185400.3578560.131484
Image InlineImageCssClass []0.3578890.000033
Image InlineInlineTitle []0.3579000.000011
Image InlineTitleCssClass []0.3579110.000011
Image InlineDisplay Title [John Cotton]0.3579210.000011
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START0.3910750.033154
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END0.3911080.000033
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START0.4114160.020307
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END0.4114470.000031
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START0.4317620.020316
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END0.4318070.000045
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START0.4519970.020190
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END0.4520270.000031
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - START0.4734120.021385
iCMRender.Controls.ArticleLink[No Id]: Create child controls - END0.4734460.000034
Image InlineMedia Id #184170.4849820.011536
Image InlineImageCssClass []0.4850070.000025
Image InlineInlineTitle []0.4850210.000014
Image InlineTitleCssClass []0.4850320.000011
Image InlineDisplay Title [Heritage-logos]0.4850430.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5105410.025498
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5105720.000031
iCMRender.Controls.ValueArticlesBlock: Create child controls - START0.5105900.000018
iCMRender.Controls.ValueArticlesBlock: Create child controls - END0.5106040.000014
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START0.5106160.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END0.5106320.000015
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START0.5106650.000033
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END0.5106770.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5174670.006789
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5174860.000020
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - START0.5175030.000016
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - END0.5175150.000012
iCMRender.Controls.ValueLinksBlock: Create child controls - START0.5175920.000078
iCMRender.Controls.ValueLinksBlock: Create child controls - END0.5176070.000015
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START0.5176190.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END0.5176300.000011
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START0.5176530.000023
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END0.5176660.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5282150.010549
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5282390.000023
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5282540.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5282690.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5282820.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5282930.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5283050.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5283170.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5283290.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5283430.000014
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5283550.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5283670.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5283790.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5283900.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5284020.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5284140.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5284260.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5284370.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5284490.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5284610.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5284730.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5284860.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5284990.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5285100.000011
iCMRender.Controls.ValueContactsBlock: Create child controls - START0.5285290.000019
iCMRender.Controls.ValueContactsBlock: Create child controls - END0.5285410.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteSubsite: Create child controls - START0.5285520.000011
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteSubsite: Create child controls - END0.5285640.000011
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START0.5285810.000017
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END0.5285930.000012
iCMRender.Controls.IntParameterContactId: Create child controls - START0.5286050.000012
iCMRender.Controls.IntParameterContactId: Create child controls - END0.5286160.000011
iCMRender.Controls.OverrideContactOverride: Create child controls - START0.5286340.000018
iCMRender.Controls.OverrideContactOverride: Create child controls - END0.5286480.000014
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx0.5289640.000316
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.boston.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx0.5290380.000073
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/themes/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx0.5291460.000109
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.themes.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx0.5292110.000064
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx0.5293000.000090
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx0.5293910.000090
EmbeddedResourceProviderCould not find resource /assets/ContactsBlock.ascx0.5294760.000085
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx0.5295460.000070
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.boston.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx0.5296240.000078
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/themes/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx0.5297100.000086
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.themes.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx0.5297720.000063
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx0.5298590.000087
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx0.5299460.000086
EmbeddedResourceProviderCould not find resource /controls/ContactsBlock.ascx0.5300300.000085
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectContactExtras: Create child controls - START0.5472030.017173
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectContactExtras: Create child controls - END0.5472310.000028
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START0.5472640.000033
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END0.5472780.000014
iCMRender.Controls.ScriptManagerScriptManager: Create child controls - START0.5473000.000022
iCMRender.Controls.ScriptManagerScriptManager: Create child controls - END0.5473120.000012
aspx.pageEnd PreRender0.5473250.000013
aspx.pageBegin PreRenderComplete0.5473390.000014
aspx.pageEnd PreRenderComplete0.5473530.000014
aspx.pageBegin SaveState0.5522690.004916
aspx.pageEnd SaveState0.5522830.000014
aspx.pageBegin SaveStateComplete0.5522930.000011
aspx.pageEnd SaveStateComplete0.5523040.000011
aspx.pageBegin Render0.5523150.000011
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START0.5568180.004503
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END0.5568380.000020
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START0.5580290.001191
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END0.5580500.000021
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START0.5588440.000794
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END0.5588640.000020
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START0.5596760.000812
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END0.5596960.000020
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START0.5604610.000764
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END0.5604810.000020
Emitting cache diagnostics...0.7074700.146989
***CACHE STATUS***
Adding default caching capabilities of some known templates:
1: carpool: Navigation only can be cached
2: classified: Navigation only can be cached
3: econsultation: Navigation only can be cached
4: erecruitment: Navigation only can be cached
5: form: Navigation only can be cached
6: forum: Navigation only can be cached
7: login: Navigation only can be cached
8: proxy: Navigation only can be cached
9: redirect: Nothing can be cached
10: sitesearch: Navigation only can be cached
11: syndicate: Navigation only can be cached

Checking overall availability of caching system:
Caching is disabled in enterprise configuration
Caching is disabled for request
Navigation cache filename: ''. New format: '', Old format: 'm_10158____.ut8'
Template cache filename: ''. New format: '', Old format: 'b_10158__.ut8'
0.7074990.000029
Emitting database call statistics...0.7075100.000012
***API CALL STATISTICS***
1: CSArticle
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 15ms] 1 call Single  - Article Id: 10158, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: True
[0s, 4ms] 1 call Single  - Article Id: 10124, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 10116, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 4ms] 1 call Single  - Article Id: 3568, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 3551, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 4ms] 1 call Single  - Article Id: 10158, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: False
[0s, 16ms] 1 call Single  - Article Id: 10, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: True
[0s, 15ms] 1 call Single  - Article Id: 10156, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 15ms] 1 call Single  - Article Id: 10157, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 15ms] 1 call Single  - Article Id: 10159, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 15ms] 1 call Single  - Article Id: 10160, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
[0s, 16ms] 1 call Single  - Article Id: 10161, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: True
TOTAL 12 call(s) [0s, 130ms]

Detail Level: DETAIL
-----------------------------------
[0s, 2ms] 1 call Single  - Article Id: 7040, Detail level: 3, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 2ms] 1 call Single  - Article Id: 13213, Detail level: 3, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 9859, Detail level: 3, Override Security: False, Extension data: False
TOTAL 3 call(s) [0s, 9ms]


2: CSArticleMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 16ms] 1 call 1 record - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: True, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3551, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
TOTAL 1 call(s) [0s, 16ms]

Detail Level: SUMMARY
-----------------------------------
[0s, 59ms] 1 call 5 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: True, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Path Article Id: 10158, Tolerate not found: False
[0s, 6ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10158, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 1ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10124, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 1ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10116, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 0ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3568, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 1ms] 1 call 1 record - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3551, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 6ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Exclude Templates: 5, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10158, Tolerate not found: False
[0s, 41ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Level Depth: 1, Override: False, Parent Article Id: 10158, Tolerate not found: False
TOTAL 8 call(s) [0s, 118ms]


3: CSFeatureMultiple
==================================================
Detail Level: SUMMARY
-----------------------------------
[0s, 2ms] 1 call 0 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 10158, Root Feature Ids: 0
[0s, 0ms] 1 call 0 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 10124, Root Feature Ids: 0
[0s, 0ms] 1 call 0 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 10116, Root Feature Ids: 0
[0s, 4ms] 1 call 2 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 3568, Root Feature Ids: 0
[0s, 41ms] 1 call 53 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 3551, Root Feature Ids: 0
TOTAL 5 call(s) [0s, 49ms]


4: CSMetaDataMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 3ms] 1 call 0 records - Article Id: 10158, Group name: IPSV, Related Both Ways: False
TOTAL 1 call(s) [0s, 3ms]


5: CSMediaMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 13ms] 1 call 0 records - Article Id: 10158, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Type: image
[0s, 11ms] 1 call 0 records - Article Id: 10158, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Max: 9999
[0s, 14ms] 1 call 0 records - Article Id: 10158, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Type: pdf,csv,excel,word,docx,zip
[0s, 4ms] 1 call 2 records - Article Id: 4522, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False
[0s, 8ms] 1 call 5 records - Article Id: 7798, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False
TOTAL 5 call(s) [0s, 51ms]


6: CSMedia
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 5ms] 2 calls Single  - Media Id: 18540, Detail level: 4
[0s, 6ms] 2 calls Single  - Media Id: 18417, Detail level: 4
TOTAL 2 call(s) [0s, 17ms]


7: CSLinkMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 6ms] 1 call 0 records - Article Id: 10158, Http Auto Insert: True, Include all links: False
[0s, 1ms] 1 call 0 records - Article Id: 10124, Http Auto Insert: True, Include all links: False
[0s, 1ms] 1 call 0 records - Article Id: 10116, Http Auto Insert: True, Include all links: False
[0s, 1ms] 1 call 12 records - Article Id: 3568, Http Auto Insert: True, Include all links: False
TOTAL 4 call(s) [0s, 10ms]


8: CSLink
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 2ms] 4 calls Single  - CSLink
TOTAL 1 call(s) [0s, 8ms]TOTAL TIME FOR API: [0s, 412ms] FOR 42 CALLS, OUT OF [0s, 709ms] FOR PAGE RENDER (58.23%)
0.7076930.000183
aspx.pageEnd Render0.7077090.000016

Control Tree

Control UniqueIDTypeRender Size Bytes (including children)ViewState Size Bytes (excluding children)ControlState Size Bytes (excluding children)
__PageASP.index_aspx2246400
    pageASP.boston_index_master2246400
        page$ctl00System.Web.UI.HtmlControls.HtmlHead207400
            page$ctl07System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta6800
            page$ctl08iCMRender.Controls.MetaTags000
            page$ctl09System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTitle9000
            page$LoaderClientDependency.Core.Controls.ClientDependencyLoader000
            page$ctl10ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl11ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl12ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl13ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl14ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl15ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$MainBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$ctl18System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$UrlArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$ctl19System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$ctl20System.Web.UI.LiteralControl1600
            page$CssPlaceHolderSystem.Web.UI.WebControls.PlaceHolder10800
                page$ctl21System.Web.UI.LiteralControl10800
            page$ctl16System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink23200
        page$HeaderNavigationASP.boston_controls_topnavigation_ascx478000
            page$HeaderNavigation$TopNavBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$HeaderNavigation$ctl10System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$CurrentSubSiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$HeaderNavigation$ctl11System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$PageArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$HeaderNavigation$ctl12System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$UrlArticleiCMRender.Controls.UrlArticle000
                page$HeaderNavigation$ctl13System.Web.UI.LiteralControl7200
                page$HeaderNavigation$ctl00iCMRender.Controls.If000
                page$HeaderNavigation$ctl14System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl50700
                page$HeaderNavigation$ExtraDataiCMRender.Controls.ArticleExtensionObject000
                page$HeaderNavigation$ctl15System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl02iCMRender.Controls.Choose000
                    page$HeaderNavigation$ctl08iCMRender.Controls.Default000
                        page$HeaderNavigation$ctl09iCMRender.Controls.Value000
                            page$HeaderNavigation$ctl16System.Web.UI.LiteralControl000
                page$HeaderNavigation$ctl17System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl03iCMRender.Controls.If000
                    page$HeaderNavigation$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                        page$HeaderNavigation$ctl18System.Web.UI.LiteralControl000
                page$HeaderNavigation$ctl19System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl05iCMRender.Controls.If000
                    page$HeaderNavigation$ctl20System.Web.UI.LiteralControl1000
                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4100
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01iCMRender.Controls.RepeaterContainer22500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03iCMRender.Controls.RepeaterContainer21900
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05iCMRender.Controls.RepeaterContainer21200
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06iCMRender.Controls.RepeaterContainer22100
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl08System.Web.UI.LiteralControl3300
                    page$HeaderNavigation$ctl21System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl22System.Web.UI.LiteralControl3600
                page$HeaderNavigation$breadCrumbiCMRender.Controls.BreadcrumbTrail000
                page$HeaderNavigation$ctl23System.Web.UI.LiteralControl300
        page$PageContentHolderSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder297300
            page$PageContentHolder$templateASP.boston_template_default_index_ascx297300
                page$PageContentHolder$template$DefaultContentiCMRender.Controls.Value000
                    page$PageContentHolder$template$ctl07System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$TheArticleiCMRender.Controls.UrlArticle000
                    page$PageContentHolder$template$ctl08System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$HeadingiCMRender.Controls.ArticleHeading000
                    page$PageContentHolder$template$ctl09System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$IntroiCMRender.Controls.ArticleIntroText000
                    page$PageContentHolder$template$ctl10System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$If1iCMRender.Controls.If000
                        page$PageContentHolder$template$ctl11System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$PageImagesiCMRender.Controls.MediaMultiple000
                        page$PageContentHolder$template$ctl12System.Web.UI.LiteralControl800
                        page$PageContentHolder$template$PageImagesRepeateriCMRender.Controls.For000
                        page$PageContentHolder$template$ctl13System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$ctl14System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$BodyiCMRender.Controls.ArticleBody000
                        page$PageContentHolder$template$ctl15System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$PageContentHolder$template$ctl16System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl00System.Web.UI.WebControls.Literal29400
                        page$PageContentHolder$template$ctl17System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl18System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl19System.Web.UI.LiteralControl35200
                        page$PageContentHolder$template$ctl20System.Web.UI.LiteralControl31800
                        page$PageContentHolder$template$ctl21System.Web.UI.LiteralControl44200
                        page$PageContentHolder$template$ctl22System.Web.UI.LiteralControl30600
                        page$PageContentHolder$template$ctl23System.Web.UI.LiteralControl13700
                        page$PageContentHolder$template$ctl24System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl01System.Web.UI.WebControls.Literal11500
                        page$PageContentHolder$template$ctl25System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl26System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl02System.Web.UI.WebControls.Literal11100
                        page$PageContentHolder$template$ctl27System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl28System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl03System.Web.UI.WebControls.Literal13300
                        page$PageContentHolder$template$ctl29System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl30System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl04System.Web.UI.WebControls.Literal11100
                        page$PageContentHolder$template$ctl31System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl32System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl05System.Web.UI.WebControls.Literal11100
                        page$PageContentHolder$template$ctl33System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl34System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl35System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$ctl06System.Web.UI.WebControls.Literal30600
                        page$PageContentHolder$template$ctl36System.Web.UI.LiteralControl400
                        page$PageContentHolder$template$ctl37System.Web.UI.LiteralControl000
                    page$PageContentHolder$template$ctl38System.Web.UI.LiteralControl800
                    page$PageContentHolder$template$For1iCMRender.Controls.For000
                    page$PageContentHolder$template$ctl39System.Web.UI.LiteralControl1200
                    page$PageContentHolder$template$PageDocumentsiCMRender.Controls.MediaMultiple000
                    page$PageContentHolder$template$ctl40System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$For2iCMRender.Controls.For000
                    page$PageContentHolder$template$ctl41System.Web.UI.LiteralControl1400
                page$PageContentHolder$template$ctl42System.Web.UI.LiteralControl800
        page$ctl01iCMRender.Controls.If000
            page$ctl17iCMRender.Controls.Value000
                page$ctl22System.Web.UI.LiteralControl000
        page$ArticlesASP.southkesteven_controls_articlesblock_ascx1600
            page$Articles$ArticlesBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$Articles$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$Articles$ctl01System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                page$Articles$ctl02System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$RelatedArticlesiCMRender.Controls.ArticleMultipleRelated000
                page$Articles$ctl03System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$ArticleRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                page$Articles$ctl04System.Web.UI.LiteralControl200
            page$Articles$ctl05System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl02ASP.southkesteven_controls_inheritedfeaturegroups_ascx600
            page$ctl02$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                page$ctl02$ctl01System.Web.UI.LiteralControl200
                page$ctl02$PageArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$ctl02$ctl02System.Web.UI.LiteralControl200
                page$ctl02$featureRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                page$ctl02$ctl03System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl03iCMRender.Controls.If000
            page$ctl23System.Web.UI.LiteralControl2200
            page$LinksASP.southkesteven_controls_linksblock_ascx278400
                page$Links$LinksBlockiCMRender.Controls.Value000
                    page$Links$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$Links$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                    page$Links$ctl01System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$Links$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                    page$Links$ctl02System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$Links$RelatedLinkRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl12System.Web.UI.LiteralControl11300
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer21300
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl01iCMRender.Controls.RepeaterContainer19300
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl01$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl01$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl02iCMRender.Controls.RepeaterContainer20000
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl02$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl02$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl03iCMRender.Controls.RepeaterContainer20800
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl03$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl03$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl04iCMRender.Controls.RepeaterContainer20800
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl04$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl04$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl05iCMRender.Controls.RepeaterContainer21400
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl05$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl05$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl06iCMRender.Controls.RepeaterContainer23600
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl06$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl06$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl07iCMRender.Controls.RepeaterContainer19600
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl07$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl07$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl08iCMRender.Controls.RepeaterContainer22100
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl08$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl08$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl09iCMRender.Controls.RepeaterContainer22100
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl09$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl09$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl10iCMRender.Controls.RepeaterContainer23800
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl10$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl10$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl11iCMRender.Controls.RepeaterContainer23400
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl11$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl11$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl13System.Web.UI.LiteralControl7300
                    page$Links$ctl03System.Web.UI.LiteralControl200
                page$Links$ctl04System.Web.UI.LiteralControl200
            page$ctl24System.Web.UI.LiteralControl1800
        page$NavigationMenuASP.southkesteven_controls_menunavigation_ascx20500
            page$NavigationMenu$ICMValueiCMRender.Controls.Value000
                page$NavigationMenu$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                page$NavigationMenu$TheArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$NavigationMenu$ctl02System.Web.UI.LiteralControl000
                page$NavigationMenu$ctl00iCMRender.Controls.Choose000
                page$NavigationMenu$ctl03System.Web.UI.LiteralControl000
        page$ContactUsASP.boston_controls_contactsblock_ascx73400
            page$ContactUs$ContactsBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$ContactUs$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$SubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$ContactUs$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                page$ContactUs$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                page$ContactUs$ctl02System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ContactIdiCMRender.Controls.IntParameter000
                page$ContactUs$ctl03System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ContactOverrideiCMRender.Controls.Override000
                    page$ContactUs$ctl04System.Web.UI.LiteralControl400
                    page$ContactUs$RelatedContactsiCMRender.Controls.ContactMultiple000
                    page$ContactUs$ctl05System.Web.UI.LiteralControl400
                    page$ContactUs$RepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$ContactUs$Repeater$ctl01System.Web.UI.LiteralControl19700
                        page$ContactUs$Repeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer51100
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl900
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl04System.Web.UI.LiteralControl900
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ContactExtrasiCMRender.Controls.ArticleExtensionObject000
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl01iCMRender.Controls.Value000
                                page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl000
                    page$ContactUs$ctl06System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ctl07System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl04ASP.southkesteven_controls_bottomnavigation_ascx382300
        page$ScriptManageriCMRender.Controls.ScriptManager000
        page$ctl05ClientDependency.Core.Controls.JsInclude000
        page$ctl06ClientDependency.Core.Controls.JsInclude000
        page$JavaScriptPlaceHolderSystem.Web.UI.WebControls.PlaceHolder10600
            page$ctl25System.Web.UI.LiteralControl10600

Session State

Session KeyTypeValue

Application State

Application KeyTypeValue

Request Cookies Collection

NameValueSize

Response Cookies Collection

NameValueSize
clientvars5f0fbdc5-4245-443e-b845-4e88f65c8ac247
TextOnlyX 10
mode06

Headers Collection

NameValue
ConnectionKeep-Alive
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encodinggzip
Hostwww.boston.gov.uk
If-Modified-SinceWed, 17 Oct 2018 02:00:32 GMT
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Response Headers Collection

NameValue
X-AspNet-Version4.0.30319
Cache-Controlpublic, max-age=120
ExpiresSat, 19 Jan 2019 11:13:44 GMT
Last-ModifiedSat, 19 Jan 2019 11:11:44 GMT
Vary*
Content-Typetext/html

Form Collection

NameValue

Querystring Collection

NameValue
articleid10158

Server Variables

NameValue
ALL_HTTPHTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip HTTP_HOST:www.boston.gov.uk HTTP_IF_MODIFIED_SINCE:Wed, 17 Oct 2018 02:00:32 GMT HTTP_USER_AGENT:CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ALL_RAWConnection: Keep-Alive Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: gzip Host: www.boston.gov.uk If-Modified-Since: Wed, 17 Oct 2018 02:00:32 GMT User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/2/ROOT
APPL_PHYSICAL_PATHE:\Websites\External\
AUTH_TYPE 
AUTH_USER 
AUTH_PASSWORD 
LOGON_USER 
REMOTE_USER 
CERT_COOKIE 
CERT_FLAGS 
CERT_ISSUER 
CERT_KEYSIZE 
CERT_SECRETKEYSIZE 
CERT_SERIALNUMBER 
CERT_SERVER_ISSUER 
CERT_SERVER_SUBJECT 
CERT_SUBJECT 
CONTENT_LENGTH0
CONTENT_TYPE 
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
HTTPSoff
HTTPS_KEYSIZE 
HTTPS_SECRETKEYSIZE 
HTTPS_SERVER_ISSUER 
HTTPS_SERVER_SUBJECT 
INSTANCE_ID2
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/2
LOCAL_ADDR192.168.0.204
PATH_INFO/index.aspx
PATH_TRANSLATEDE:\Websites\External\index.aspx
QUERY_STRINGarticleid=10158
REMOTE_ADDR54.144.24.41
REMOTE_HOST54.144.24.41
REMOTE_PORT42982
REQUEST_METHODGET
SCRIPT_NAME/index.aspx
SERVER_NAMEwww.boston.gov.uk
SERVER_PORT80
SERVER_PORT_SECURE0
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/8.5
URL/index.aspx
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODINGgzip
HTTP_HOSTwww.boston.gov.uk
HTTP_IF_MODIFIED_SINCEWed, 17 Oct 2018 02:00:32 GMT
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3282.0